Rad dostupan nakon 2018-12-08
diplomski rad
Priprava lipofilnih eterskih derivata 3-hidroksipiridin-4-ona i alkil-bromacetata

Ivana Fržić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek