Rad dostupan nakon 2019-01-14
diplomski rad
Aktivacijski parametri i kinetički izotopni efekt dimerizacije para-bromnitrozobenzena u kriogenim uvjetima

Barbara Bogović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek