disertacija
MOLEKULARNA KARAKTERIZACIJA PROKARIOTSKIH ZAJEDNICA U EUKSINOM OKOLIŠU ROGOZNIČKOGA JEZERA

Milan Čanković (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek