diplomski rad
Sinoptičke i termodinamičke karakteristike linijski organizirane konvekcije nad Hrvatskom

Branimir Lovrić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geofizički odsjek