diplomski rad
Analiza utjecaja Sjeverno-atlanske oscilacije i El Nino-Južne oscilacije na klimatska obilježja Europe

Ines Muić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geofizički odsjek