završni rad
Primjena monoklonskih protutijela u liječenju malignih hematoloških bolesti

Marija Lugar (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek