završni rad
Povijesni pregled istraţivanja širokonosnih trnovratki (Tetrigidae:Cladonotinae) – od Bolívara do Tumbrincka

Karmela Adžić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek