disertacija
Pauci Hrvatske i analiza okolišne uvjetovanosti njihove rasprostranjenosti

Luka Katušić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek