Rad dostupan nakon 2019-06-21
disertacija
Obilježja vjetra u sadašnjoj i budućoj klimi na temelju simulacija regionalnih klimatskih modela za šire područje Jadrana

Andreina Belušić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geofizički odsjek