disertacija
Fotokemijska dekarboksilacija ftalimidnih derivata

Leo Mandić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek