diplomski rad
Sinteza novih heterocikličih beta-D-galaktokonjugata kao potencijalnih inhibitora butirilkolinesteraza. Homogena kataliza i nastava kemije.

Lorena Kordić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek