diplomski rad
Učinak olova na fotosintetsku učinkovitost i pigmente u lišajeva Flavoparmelia caperata (L.) Hale i Evernia prunastri (L.) Ach

Marija Čuček (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek