diplomski rad
Ionizacija negativnih iona nano-elektroraspršenjem uzrokovana umiješavanjem estera, aldehida i ketona u tok pokretne faze

Martina Radić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek