diplomski rad
Učinak naringenina na simbiozu hidre i alge te mogućnost primjene predloženog pokusa u školi

Valentina Bartol (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek