diplomski rad
Populacijska dinamika i preferencija mikrostaništa podzemnih rakušaca u poplavnoj šumi Crni jarki

Marina Balala (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek