diplomski rad
Emisijska plazma spektrometrija u analizi sorpcije kroma na nanočesticama željeza

Leontina Toth (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek