diplomski rad
Utjecaj ekstrakata biljaka Moltkia petraea i Micromeria croatica na zaštitu telomera, stanično starenje i proliferaciju stanica MJ90

Matea Cedilak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek