diplomski rad
Sastav i struktura sesilnog makrobentosa u koraligenu sjevernog Jadrana

Domagoj Dravinski (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek