diplomski rad
Ekspresija proteina sFRP3 i DVL3, ključnih molekula signalnog puta Wnt u glioblastomu

Tea Gabud (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek