diplomski rad
Utjecaj perinatalne promjene metabolizma serotonina na razvoj somatosenzoričke kore u štakora

Hrvoje Galić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek