diplomski rad
Povezanost polimorfizma gena za serotoninski receptor 5-HT1B i akutnih estrapiramidnih nuspojava antipsihotika haloperidola u oboljelih od shizofrenije

Ana Hrgovčić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek