diplomski rad
Računalne simulacije kompleksa derivata ibuprofena i naproksena s acil-CoA tioesterazom I (TesA) iz bakterije Pseudomonas aeruginosa

Krunoslav Ilić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek