diplomski rad
Utjecaj inhibitora monoaminooksidaze A i B na fosforilaciju proteina tau - terapijski učinak u Alzheimerovoj bolesti

Lea Langer (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek