diplomski rad
Ekspresija gena za beta katenin i p53 u meningeomima

Monika Logara (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek