diplomski rad
Molekularno-filogenetička i filogeografska analiza populacija vrste Holandriana holandrii (C. Pfeiffer, 1828) (Mollusca: Gastropoda) u Hrvatskoj

Leona Lovrenčić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek