diplomski rad
Utjecaj perinatalne promjene metabolizma serotonina na razvoj i ponašanje mladunaca štakora

Mirna Merkler (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek