diplomski rad
Morfološka i genetička raznolikost populacija invazivnog raka Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) u Hrvatskoj

Tatjana Mijošek (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek