diplomski rad
Polimorfizam gena za interleukin 28B u osoba zaraženih virusom ljudske imunodeficijencije

Sanja Pehar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek