diplomski rad
Fitoplanktonske zajednice akumulacija rijeke Drave

Kristina Plavšić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek