diplomski rad
Analiza mehanike metafaznog diobenog vretena u stanicama HeLa primjenom laserske mikrodisekcije

Bruno Polak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek