diplomski rad
Fauna trčaka (Coleoptera, Carabidae) bukovo-jelovih šuma Dinarida Hrvatske

Sandra Slivar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek