diplomski rad
Udio fenolnih spojeva, antioksidacijska aktivnost i fotosintetska učinkovitost različitih dijelova vrčeva hibrida roda Sarracenia L.

Martina Tušek (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek