diplomski rad
Učinak alkoholnog ekstrakta propolisa na preživljenje neurona P19 u prisutnosti toksičnih koncentracija iona bakra

Petra Ukić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek