diplomski rad
Određivanje vrsta i hibrida zelenih žaba (rod Pelophylax) sa Skadarskog jezera (Crna Gora) analizom molekularnih biljega

Matej Vucić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek