diplomski rad
Raznolikost faune u livadama morske cvjetnice Posidonia oceanica (L.) Delile na području rta Kamenjak (Istra)

Ante Žunec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek