diplomski rad
Molekularna istraživanja alela i haplotipova gena HLA-B*44 u hrvatskoj populaciji

Nikolina Špoljarić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek