diplomski rad
Sukcesija primarnog biofilma na umjetnoj podlozi u moru

Maja Mejdandžić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek