diplomski rad
Učinak visokog intenziteta svjetlosti na okruglolisnu rosiku (Drosera rotundifolia L.)

Martina Mužic (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek