diplomski rad
Dinamika makrozooplanktona u Visovačkom jezeru

Mateja Šapina (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek