diplomski rad
Učinak kvercetina na preživljenje neurona P19 u prisutnosti toksičnih koncentracija iona bakra

Luna Vičić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek