diplomski rad
Učinak kvercetina na smeđu hidru, endosimbiotske i slobodnoživuće alge te motivacija nastavnika za izvođenje pokusa u školi

Monika Karin (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek