diplomski rad
Flora zidova u gradu Zagrebu

Luna Džidić - Uzelac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek