diplomski rad
Utjecaj nanočestica srebra na pojavu oksidacijskog stresa i ekspresiju proteina u klijancima duhana (Nicotiana tabacum)

Renata Biba (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek