diplomski rad
Utjecaj inhibicije mitohondrijskog kompleksa I na vijabilnost normalnih ljudskih fibroblasta

Jasmin Božo (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek