diplomski rad
Promjena lokusa 11q23/MLL u bolesnika s akutnom mijeloičnom leukemijom

Adriana Bobinec (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek