diplomski rad
Makrozoobentos u listincu na sedrenim barijerama Plitvičkih jezera

Ivona Cafuta (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek