diplomski rad
Polimorfizmi gena IL-1 beta u tumorigenezi sporadičnog karcinoma debelog crijeva

Veronika Ćurković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek