diplomski rad
Određivanje genotoksičnog potencijala ekstrakta lista obične planike (Arbutus unedo L.) i arbutina u štakora

Tihana Cikač (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek