diplomski rad
Utjecaj ljudskih proteina alfa-enolaze i MBP-1 na stabilizaciju telomera u mišjim fibroblastima A9

Tanja Božić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek