diplomski rad
Uloga proteina p21 WAF1/Cip1 i inhibicije šaperona u odgovoru na kemoterapeutike

Petra Jagušt (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek